SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Var kan jag läsa om LOU?

För att läsa mer om offentlig upphandling och ladda ned lagtext, klicka på länk till höger.