SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Skadedjursförsäkring/ saneringsavtal

Via Nomor får du hjälp med saneringsavtal till ett mycket förmånligt pris. Nomor kan även erbjuda förebyggande skadedjurskontroll för att säkra fastigheten och genom förebyggande åtgärder minimerar du risken för störning och extrakostnader för verksamheten.

SABOF erbjuder i samarbete med Nomor ett avtal som sanerar och åtgärdar uppkomna problem. Nomor är ett företag med god kompetens och finns representerade med 19 lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder.

I Nomors avtal ingår ett fullserviceavtal mot skadedjur men utöver dessa tjänster kan du även teckna tilläggstjänster såsom förebyggande skadedjursskydd, klottersanering och fasadrengöring.

Utöver konventionella saneringsmetoder, som omfattas av fullserviceavtalet, erbjuder Nomor värmebehandlingar som en tilläggstjänst vid sanering av vägglöss. Vid en värmebehandling använder Nomor specialtillverkade fläktar som värmer upp hela det rum som är angripet av vägglöss. Värmebehandlingar är en bra metod vid större angrepp samt när en snabbare lösning efterfrågas.

Exempel på vad som omfattas:

Avtalet omfattar bekämpning av bl.a. myror, getingar, bostadsohyra, råttor, möss samt andra insekter eller gnagare som riskerar att negativt påverkar verksamheten eller miljö.

Kontakta oss för mer information!