SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Motorförsäkring

Många av SABOF:s kunder äger motorfordon, och dit räknas även åkgräsklippare, trädgårdstraktorer och golfbilar, som bör ha ett försäkringsskydd. Även för mopeder och områdesfordon gäller försäkringsplikt. Används exempelvis åkgräsklipparen för transport mellan olika arbetsområden bör den trafikförsäkras. Då har ni ett fullgott skydd om någonting skulle hända. En trafikförsäkring innehåller skydd för personskador både för förare och för andra drabbade personer.

Till motorfordon räknas ett fordon som huvudsakligen används för person- eller godstransport. Fordonets hastighet har ingen betydelse. Även traktorer och motorredskap anses vara motorfordon om den så kallade konstruktiva hastigheten är högre än 30 kilometer i timmen.

Under 2008 upphandlades motorförsäkringsavtal. Avtalet är ett ramavtal med Trygg-Hansa som försäkringsgivare. Direktkunder och förmedlare kan avropa detta avtal "SABOF-avtalet".

SABOF tar inte ut någon ersättning eller provision för sitt engagemang utan respektive försäkringstagare tecknar direktavtal med Trygg-Hansa. 

Kontaktperson på Trygg-Hansa:
Hans Floden, Hans.Floden@trygghansa.se, 07524/31537