SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Egendomslistor

Egendomslistor eller fastighetsförteckningar är något som är nödvändigt idag. Det finns ett flertal skäl bland annat att premien kan påverkas beroende på hur noggrann du varit när du lämnat uppgifter. En annan anledning är att det blir lättare att hantera en skada om de lämnade uppgifterna är av god kvalitet. Vilka uppgifter är det som behövs?

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Vilken typ av verksamhet som bedrivs t.ex. bostäder, kontor, affärer, dagis, skola.
  • Byggår
  • Värdeår (totalrenovering alla stammar bytta, skorstenar provtryckta osv.)
  • Byggklass (1,2 eller 3) där 1 = sten/betong, 2 = blandning av betong/sten och t.ex. bjälklag i trä, 3=     , 4 = trä oavsett om fasadbeklädnad finns eller ej.
  • Lägenhetsyta (BOA) dvs. den boyta som finns (innermått) och inga biytor inräknade.
  • Lokalyta (LOA) detsamma som ovan men gällande lokaler
  • Utgår moms för ytorna?
  • Fristående ytor (t.ex. garagelängor, miljöstationer, bodar etc.)
  • Byggtyp gällande de fristående ytorna


   För att få tillgång till exempel på egendomslista måste du vara inloggad.