SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Hur sätts premien?

Det som först skall sägas är att premier sätts utifrån bolaget och dess fastigheters egna meriter. Skadestatistik och vilka historiska skador försäkringstagaren har haft avspeglas i premien, samtidigt är det inte den enda komponenten i premiesättningen. Uppgifter som vilken typ av fastighet det är som ska försäkras, vilken typ av verksamhet som bedrivs i fastigheten, var den ligger i Sverige och vilket underhåll som har bedrivits är också av betydelse. När det gäller premiesättning för företagsförsäkringen är det uppgifter som vilken omsättning och hur många anställda företaget har och om det bedrivs extern verksamhet, det vill säga förvaltar företaget åt privata eller andra fastighetsägare, som är betydelsefulla.

För tjänstereseförsäkringen är premiesättningen mycket enkel. Företaget uppger det totala antalet anställda (inklusive styrelse och suppleanter) och en ringa summa beräknas och tas ut utifrån denna uppgift. För detta har alla företagets anställda inklusive styrelse och suppleanter skydd vid tjänsteresa.