SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Sabo Försäkrings AB (publ) i likvidation

I april 2019 tog bolagets styrelse beslut om att avbryta den planerade ombildningen till Inköpscentral. Arbetet skulle i stället inriktas på att samordna eller införliva försäkringstjänster i HBV (Allmännyttans inköpsfunktion) alternativt lägga ner SABOF.

HBV har nu uppdraget att under våren 2020 utreda frågan om att erbjuda HBV:s medlemmar försäkringslösningar och försäkringsrelaterade tjänster.

Bolagets ordinarie årsstämma beslutade i maj 2019 att återlämna bolagets försäkringskoncessionen.

En effekt av styrelsen och årsstämmans beslut är att bolaget nu genomgår en sk. frivillig likvidation, som beslutades på extra bolagsstämman i oktober 2019.

Vid frågor, kontakta likvidator Niklas Emthén: niklas.emthen@carler.se