SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Vardia och SABO Försäkring i nära samarbete

Vardia, Sveriges snabbast växande försäkringsbolag, utökar nu satsningen mot små och medelstora företag genom ett nära samarbete med SABO Försäkrings AB. Samarbetet innefattar bland annat koassurans av fastighetsförsäkring för fastighetsföretag inom allmännyttan och andra fastighetsbolag. 

- Detta samarbete ligger helt i linje med vår strategi att växa inom SME-segmentet. Vi får direkt tillgång till en, för Vardia, mycket attraktiv kundkrets som annars är svår att nå, säger Andreas Önstorp, VD Vardia Försäkring.

SABO Försäkring har specialiserat sig på försäkringar till bostads- och fastighetsbolag och försäkrar idag cirka 11 miljoner kvadratmeter hos ett 50-tal allmännyttiga bostadsföretag. Vardia och SABO Försäkring kan nu gemensamt erbjuda dessa företag och dess hyresgäster ett flertal produkter såsom fastighetsförsäkring, hemförsäkring, motorförsäkring, tjänstereseförsäkring och saneringsförsäkring

- Genom samarbetet med Vardia får vi inte bara en koassuranspartner för fastighetsaffären utan även tillgång till en större produktpalett och stärker därmed vår konkurrenskraft. Vi kan också dra nytta av Vardias etablerade och framgångsrika sälj- och marknadsorganisation, säger Anders Sjödin, VD SABO Försäkring.

Mer information:
Andreas Önstorp, VD, Vardia Försäkring
Telefon: 0707-77 01 75, E-post: andreas.onstorp@vardia.se

Tommy Jellerbo, Chef Företagsförsäkring, Vardia Försäkring
Telefon: 072-545 29 00 E-post: tommy.jellerbo@vardia.se

Anders Sjödin, VD, SABO Försäkring
Telefon: 070 - 296 55 60, E-post: anders.sjodin@sabof.se


Om SABO Försäkring
SABO Försäkring grundades 1993 och ägs av 91 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige, varav SABO AB är störst aktieägare. SABO Försäkring finns till för att erbjuda de allmännyttiga bostadsföretagen det bästa och mest prisvärda försäkringsskyddet på marknaden.


Om Vardia
Vardia försäkrar privatpersoner och företag och ingår i den nordiska försäkringskoncernen Vardia Insurance Group. Koncernen har cirka 440 anställda, varav ca hälften arbetar i Sverige. Vardias unika koncept att, i samarbete med partners, ta fram unika och skräddarsydda försäkringslösningar, ligger till grund för koncernens snabba tillväxt de senaste åren. Genom en omfattande säljkraft, stark entreprenörsanda och spetskompetens inom försäkringsdistribution skapar Vardia ett lönsamt mervärde för kunder och partners. År 2012 utsågs Vardia till Årets sakförsäkringsbolag och år 2014 till Framtidens arbetsgivare i försäkringsbranschen.
Läs mer på
www.vardia.se