SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

PRESSMEDDELANDE

SABOF stärker konkurrensen inom fastighetsförsäkringar

SABO Försäkrings AB (SABOF) skärper konkurrensen inom fastighetsförsäkringar. SABOF har nyligen genomfört en fondemission för att öka bolagets soliditet. Nästa steg är att genomföra en riktad nyemission. Med förstärkt kapitalbas blir företaget en ännu effektivare mothållande kraft mot premiehöjningar på fastighetsförsäkringsmarknaden.


Efter genomförd fondemission uppgår bolagets aktiekapital till ca 15 mkr. Med nyemissionen avser bolaget att stärka det egna kapitalet med ytterligare 30 mkr.


Fastighetsförsäkringsmarknaden är oligopolliknande med några få stora aktörer. En tendens de senaste åren är att nyetablerade försäkringsbolag lämnar offerter men att de sedan efter något eller några år lämnar marknaden. Vid flera upphandlingar det senaste året har endast två bolag lämnat offert.  SABOF bidrar således till att upprätthålla konkurrens på marknaden och därmed till att hålla premierna nere. Lägre premier medverkar till lägre hyror för boende.


"Genom emissionerna stärks bolagets konkurrensförmåga. Det ger oss ännu bättre möjligheter till mer kostnadseffektiv återförsäkring och därmed till att ge våra kunder en långsiktigt stabil premieutveckling. Indirekt bidrar vi även, genom enbart närvaron på försäkringsmarknaden, till att också icke-kunder gör premiebesparingar", säger Anders Sjödin, VD SABO Försäkrings AB.

För ytterligare upplysningar: Anders Sjödin, 070 - 296 55 60

 

Kort om SABO Försäkrings AB
Bolaget startade 1993 och ägs av 87 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige. SABO Försäkrings AB (SABOF) syfte är att erbjuda de allmännyttiga bostadsföretagen det bästa och mest prisvärda försäkringsskyddet på marknaden. Försäkringarna är särskilt utformade för de allmännyttiga bostadsföretagens behov.

SABOF försäkrar idag (2013) ca 11 miljoner kvadratmeter hos ett 50-tal olika fastighetsbolag. SABOF har även ca 1 700 byggfelsförsäkringar i kraft. SABOF har väsentligt lägre marginaler än konkurrenterna.