SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Extra bolagsstämma avseende fondemission

Här finns samtliga handlingar till extra bolagsstämman för SABO Försäkrings AB den 25:e oktober 2013.

Du finner nedanstående dokument till höger på denna sida:

  • Kallelse
  • Styrelsens redogörelse
  • Revisorns yttrande
  • Senaste fastställda årsredovisning inklusive revisionsberättelse
  • Fullmaktsformulär