SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Ny ekonomichef

SABOF välkomnar Lotta Suihkonen som företagets nya ekonomichef!

Lotta började den 1:a oktober och ersätter Micael Cervin.