SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Arbeta med oss

  • SABOF:s organisation är liten och tjänster vi behöver, t.ex skadereglering, köper vi in externt.
  • Denna webbplats har vi utvecklat som ett verktyg både för både kunder och förmedlare. Syftet är att man enkelt och lättöverskådligt ska kunna följa och administrera kundens försäkrade bestånd och få information om produkter och tjänster. 
  • SABOF tillämpar nettokvotering men kan administera förmedlararvode eller provision om så önskas.
  • SABOF samarbetar med återförsäkrare med god rating, något som naturligtvis är viktigt för både kunder och förmedlare. Klicka på länk till höger för att läsa mer.
  • Förutom försäkringar har SABOF upphandlat tjänster och serviceavtal som kan avropas av kunder och förmedlare. Läs mer under menyn produkter.