SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Brandskydd

Räddningsverket har givit ut broschyren "Brandsäkerhet i flerbostadshus" där man kan få en hel del tänkvärda råd. Den ger förslag på hur fastighetsägare kan arbeta med brandskyddet i sina fastigheter.

Till broschyren har räddningsverket också publicerat ett insticksblad som kan delas ut till de boende. Här kan man få snabb och enkel information om vad man som hyresgäst bör tänka på för att minska rinsken för bränder i det egna hemmet.

Ladda ned broschyren och informationsbladet genom att klicka på länkarna till höger.