SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Hur anmäler jag en skada?

Beroende på vilken typ av försäkring skadan gäller finns olika sätt att anmäla skadan.

Klicka på länken till höger för att hitta rätt!