SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Skadeanmälan Byggfelsförsäkring

Kontakta GIS Försäkringskonsult AB för anmälan.

Skadeanmälan telefon:

0390-565 25

Blanketter för skadeanmälan:

Blanketter för anmälan av byggfelsskada hittar du till höger. Fyll i blanketten direkt i adobe reader, skriv sedan ut den för underskrift.

Blanketten skickas till GIS Försäkringskonsult -adressen till dem finns längst ned på blanketten.