SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Skadeanmälan Fastighets- & Företagsförsäkring

För anmälan av egendomsskada (fastighet), kontakta Crawford & Company (Sweden) AB:

Skadeanmälan telefon:

Akuta skador (efter kontorstid)
08-657 64 31

Kontorstid
08-514 200 00


För anmälan av ansvarsskada, kontakta SABO Försäkrings AB:

Telefon: 08-406 55 80

Mail: skador@sabof.seBlanketter för skadeanmälan:

Blanketter för anmälan av egendoms- eller ansvarsskada hittar du till höger. Fyll i blanketten direkt i Adobe reader, skriv sedan ut den för underskrift.

Blanketten skickas till Crawford & Co alternativt SABO Försäkrings AB. Adresser finns längst ned på respektive blankett.