SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring

Kontakta Europeiska Försäkrings AB för anmälan.

Skadeanmälan telefon:

In case of emergency Euro-Alarm
(öppet dygnet runt)
0770-456 919

Övriga ärenden
(öppet kontorstid)
0770-456 900


Skadeanmälan online:

Du kan även anmäla skada online via Europeiskas hemsida. Genom att klicka på länken till höger kan du fylla i en skadeanmälan direkt.
För att kunna göra detta behöver du ert försäkringsnummer -det finns angivet i ert försäkringsbrev. Logga in för att se era dokument!