SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Historik

SABOF grundades 1993 för att kunna erbjuda SABO-anslutna företag byggfelsförsäkring i och med att lagen om byggfelsförsäkring trädde i kraft. Vi har sedan flera år ett samarbete med HDI-Gerling och GIS Försäkringskonsult för denna typ av försäkring.

Fram till den första januari 2007 tecknade SABOF endast byggfelsförsäkring. Parallellt med byggfelsförsäkring genomförde SABOF LOU-upphandling för fastighets- och företagsförsäkring.

Sedan den första januari 2007 erbjuder SABOF de allmännyttiga bostadsföretagen fastighets- och företagsförsäkringar i samarbete med Nordeuropa Försäkrings AB och Europeiska Försäkrings AB. 

Under 2008 fick SABOF godkännande av ägare och Finansinspektionen att även teckna fastighets- och förvaltningsförsäkring för bolag som inte är medlemmar i SABOF.