SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Restvärderäddning

Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB arbetar för att begränsa sekundärskador efter att en skada eller olycka skett. De arbetar med brand-, vatten-, och transportskador, och kommer in i skeendet efter den akuta räddningsinsatsen. De har avtal med alla räddningstjänster i Sverige och har runt 80 restvärdeledare över hela landet.

SABOF är anslutna till Restvärderäddning. Genom räddningstjänsten kontaktas därför restevärdeledaren vid större skada.