SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Räddningsverket har gett ut en väldigt bra och läsvärd skrift som handlar om brandsäkerhet i flerbostadshus. Skriften behandlar allt från ansvarsfördelning till drift och underhåll.

Denna skrift innehåller även ett informationsblad som kan delas ut till hyresgästerna. 

Klicka på länken till höger för att komma till rätt sida.