SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Hjälp med pension- och personförsäkring

Pensioner och andra personförsäkringar är något som många anser vara svårt och ganska tråkigt. Detta gäller både som ansvarig för personalförmåner på företaget och som anställd eller privatperson. För att hjälpa SABO-företagen och anställda inom SABO-företag finns det kortfattad information och enkla tips om hur man kan hantera personförsäkring.

Ett problem vad gäller exempelvis pensioner är att nästan alla "rådgivare" ute på marknaden egentligen vill sälja försäkringar. Informationen vi lagt upp är dock helt utan syfte att sälja försäkringar och är endast till för att ge en neutral och oberoende information.

Klicka på länk till höger för att läsa mer om pension- och personförsäkring.