SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Pension- och personförsäkring

Hos SABO-företagen finns olika kollektivavtal, dels för olika personalgrupper men även för de olika SABO-företagen. Vissa företag har privata sektorns avtal såsom ITP-avtal för tjänstemän och SAF-LO avtalet för arbetare. Andra har kommunala sektorns avtal såsom PA-KFS eller liknande.

Under rubriken SABO-företaget som arbetsgivare - Kollektivavtal hittar du länkar till information om de olika avtalen.

I vissa fall har ledning individuella pensionsavtal. Under rubriken SABO-företaget som arbetsgivare - Ledningsavtal hittar du allmänna råd om vad man bör tänka på vad gäller ledningsavtal.

Vi kan även stå till tjänst med konsulthjälp i personförsäkringsfrågor, som exempelvis genomgång av ledningsavtal, avgångspensionering och informationsmöten för ledning och/eller anställda.

Du som är anställd i ett SABO-företag och vill se information från ett perspektiv som anställd, kan gå in på För dig som anställd.