SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Vad händer efter en skada?

Vid en större skada exempelvis brand eller vattenskada sker ett nära samarbete med försäkringsbolaget för att återställa det som skadats.

Vid större skador är det särskilt viktigt att bostadsbolaget tänker igenom och handlägger skadefrågan utifrån vissa rutiner. Varje skadetillfälle är unikt, men här är några viktiga punkter att ta hänsyn till och kort information om hur det i de flesta fall går till efter en skadeanmälan.