SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Om de allmännyttiga bostadsföretagen

I SABO-företagens alla fastigheter bor det drygt 1,4 miljoner människor med olika bakgrund, inkomster och preferenser. De fastigheter som SABO-företagen och SABOF-kunderna har är av olika konstruktion och byggperiod men en tyngdpunkt finns i 60- och 70-talshus i sten/betong. SABO-företagen och deras fastigheter finns spridda över hela Sverige, från norr till söder och har olika funktioner och lägen. Det finns nybyggda lite mer exklusiva områden till vanligt traditionellt hyrehusboende. Med andra ord är den svenska allmännyttan representerad av en bredd när det gäller geografiskt läge, typ av fastigheter och hyresgäster.

SABO står för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och är en intresseorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen som i huvudsak utgörs av kommunala bostadsföretag. SABO AB är en av ägarna i SABOF och är representerade i SABOF:s styrelse.