SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen gäller de fastigheter som ägs och/eller förvaltas av försäkrat bolag. Samtliga angivna fastigheter ingår med fullvärde. Försäkringen omfattar bland annat brand, inbrott, vatten, fastighets- och maskinförsäkring med mera. Fastigheter som ägs och/eller förvaltas av ett försäkrat bolag kan även de omfattas av fastighetsförsäkringen, under förutsättning att de rapporteras på samma sätt som ägda fastigheter.

 

Fastighetsförsäkringen omfattar även hyresförlust samt extrakostnadsförsäkring. Glasförsäkring ingår utan storleks-begränsning och dessutom ingår även olycksfallsförsäkring för boende och besökare. Detta är ett axplock av vad som ingår i grundskyddet. Det finns möjlighet att  teckna tillval för att anpassa lösningen efter era individuella behov.