SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Om SABOF

SABO Försäkrings AB (SABOF) finns till för att kunna erbjuda prisvärda och bra försäkringar som är formade efter kundens behov. Bolaget har specialiserat sig på försäkringar till bostads- och fastighetsbolag. 

SABOF erbjuder fastighets- och företagsförsäkring i samarbete med Nordeuropa Försäkrings AB/Lloyds, byggfelsförsäkring i samarbete med försäkringsbolaget HDI-Gerling samt tjänstereseförsäkring i samarbete med Europeiska Försäkrings AB. Genom ramavtal erbjuds även andra produkter och tjänster, som saneringsavtal och motorförsäkring. Som kund begöver man inte oroa sig för vem som står bakom vad i försäkringspaketet, då allt administereras genom SABOF.

I dagsläget har SABOF ett 60-tal allmännyttiga bostadsföretag som kunder.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra försäkringar och tjänster utifrån våra kunders behov och efterfrågan. Att driva utvecklingen av tjänster och försäkringar för att stärka våra kunder är vårt fokus.