SABOF - Bättre försäkringar för allmännyttan

Bättre försäkringar för allmännyttan

SABO Försäkrings AB (SABOF) finns till för att kunna erbjuda de allmännyttiga bostadsföretagen det bästa och mest prisvärda försäkringsskyddet på marknaden. Försäkringar som är särskilt utformade för de allmännyttiga bostadsföretagens behov.

Här har vi samlat all information som är viktig för dig som kund.

Läs mer

Här har vi samlat all information som är viktig för dig som förmedlare.

Läs mer

Skadeanmälan

Anmäl din skada här, och läs mer om skadehanteringen.

Läs mer

Fråga oss

Ställ en fråga:
kundservice@sabof.se

Läs mer